Regulamin

Regulamin sklepu Opta-Frames.com

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu

 

§1  Zasady i warunki ogólne

 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustanowienie sprawiedliwych i rozsądnych standardów współpracy  OPTA-FRAMES  i  jej klientów, zgodnej z kodeksem praktyk biznesowych.
 2. Sklep internetowy OPTA-FRAMES.com prowadzony jest przez OPTA Sp.z o.o  z  siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej, NIP 5472150583
 3. Produkty sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej OPTA-FRAMES.com są chronione przez polskie prawo konsumenta.
 4. OPTA-FRAMES zastrzega sobie prawo do zmieniania treści niniejszego regulaminu.
 5. Klientem uprawnionym do składania zamówień przez OPTA-FRAMES są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 6. Klient uzyskuje prawo do korzystania ze sklepu OPTA-FRAMES po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej OPTA-FRAMES.com potwierdzonej otrzymanym loginem oraz hasłem.
 7. Logowanie się klienta do OPTA-FRAMES.com oraz składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego OPTA-FRAMES.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Poprzez logowanie do sklepu OPTA-FRAMES.com Klient  automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, newsletterów itp. z zachowaniem możliwości wykreślenia się z bazy adresów.
 9. OPTA-FRAMES nie gwarantuje, że kolor produktu, opisy i ceny są dokładne, kompletne i wolne od błędów.
 10. W przypadku identyfikacji błędu OPTA-FRAMES podejmie wszelkie i niezbędne kroki do usunięcia nieścisłości. W przypadku błędnych cen przy złożonym zamówieniu, klient zostanie o nich poinformowany i będzie miał możliwość ponownej akceptacji bądź anulowania złożonego zamówienia.
 11. W przypadku, gdy towary zamówione przez klienta nie są dostępne, OPTA-FRAMES.com zastrzega sobie prawo zaoferowania drogą telefoniczną lub mailową zastępczego produktu, który może zostać zaakceptowany bądź odrzucony przez klienta.  
 12. Ceny towarów w OPTA-FRAMES.com są cenami netto, podawane w polskich złotych (PLN)
 13. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia z zastrzeżeniem pkt.10 niniejszego regulaminu.
 14. Ceny promocyjne nie łączą się z upustami  sprzedaży regularnej.
 15. Klienci dokonujący zakupów poprzez sklep internetowy OPTA-FRAMES mogą skorzystać z rabatu w wysokości  10% przy pierwszym złożonym zamówieniu.
 16. Klienci zobowiązują się do nie umieszczania na stronie OPTA-FRAMES jakichkolwiek treści, które są obsceniczne, obraźliwe, grożące, oszczercze, z naruszeniem poufności i prywatności lub zachęcające do działań niezgodnych z prawem.

§2 Składanie zamówień i dostawa

 1. Zamówienie złożone przez  klienta zostanie zaakceptowane przez OPTA-FRAMES po potwierdzeniu dostępności wybranych przez klienta produktów.
 2. O dostępności produktów oraz przyjęciu zamówienia klient  zostanie powiadomiony wiadomością e-mail . Status zamówienia można śledzić w zakładce „Twoje konto”.
 3. Zakładka "Twoje Konto" umożliwia sprawdzenie aktualnego statusu zamówienia oraz  umożliwia złożenie następnych zamówień bez ponownej rejestracji danych osobowych.
  Szczegóły w „Twoje konto” mogą być aktualizowane przez klienta w dowolnym momencie.
 4. Ze względu na możliwość dokonywania zakupów 24h/dobę prezentowane ilości towarów mogą różnić się od faktycznego stanu magazynowego co nie stanowi podstawy do roszczeń z tytułu złożonego zamówienia.
 5. Sprzedaż towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zamówień.
 6. W przypadku wyprzedaży lub sprzedaży promocyjnej OPTA-FRAMES zastrzega sobie prawo wysłania etui do wyczerpania zapasów.
 7. Opta Sp.z o.o zastrzega sobie możliwość  odwołania promocji oraz wprowadzania i wycofania towarów w dowolnej chwili. (Punkt ten nie dotyczy potwierdzonych zamówień).
 8. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za towar w kwocie i terminie określonych w zamówieniu oraz upoważnia  Opta Sp. z o.o do obciążenia klienta fakturą VAT bez konieczności podpisu przez klienta.
 9. Opta Sp.z o o zastrzega sobie prawo do dochodzenia płatności za pośrednictwem firm windykacyjnych w przypadku braku dokonania płatności przez klienta a także do obciążenia klienta wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu.
 10. Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w zamówieniu przez Pocztę Polską lub w inny sposób określony w zamówieniu lub ustalony indywidualnie.

§3  Formy płatności

 1. Przelew terminowy- warunki płatności dla stałych klientów Opta Sp. z o.o
 2. Przelew przedpłata-dokonanie płatności na wskazany w dokumencie sprzedaży rachunek bankowy z opisem przyjętego i potwierdzonego zamówienia.
 3. Pobranie pocztowe- kwota zakupionego towaru pobierana jest w dniu dostarczenia przesyłki przez kuriera.
 4. W przypadku braku podjęcia przez klienta przesyłki wysłanej za pobraniem Opta Sp.z .o o zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami  za zwrot przesyłki do siedziby firmy oraz za koszty wysyłki w przypadku ponownie wysłanej, nie podjętej w terminie paczki.

§4  Koszty wysyłki

 1. Koszty wysyłki dla zamówionych towarów są po stronie Opta Sp. z o.o  z zastrzeżeniem §3 pkt.4
 2. Wszystkie zamówienia złożone w sklepie opta-frames na kwotę powyżej 500 zł wysyłane są na koszt firmy Opta Sp. z o.o.
  Przy zamówieniach poniżej 500 zł koszt dostawy jest uzależniony od formy płatności i sposobu dostawy.

§5  Reklamacje i zwroty

 1. Firma Opta Sp.z o.o dokonuje wymiany towarów pełnowartościowych jedynie w przypadku, gdy towar nie nosi znamion użytkowania oraz nadaje się do dalszej sprzedaży. Wymiana dotyczy produktów dostępnych w  stałej sprzedaży z kolekcji. Zasada ta jest podyktowana chęcią zapewnienia naszym Klientom towarów najwyższej jakości.
 2. Wymiana lub zwrot mogą być świadczone wyłącznie po telefonicznym ustaleniu przyczyny z naszym działem Obsługi Klienta.
 3. Towary zakupione w firmie Opta Sp.z o.o posiadają trzyletnią  gwarancję.
 4. W sprawach reklamacyjnych prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem +48 511 191 433 bądź mailowo na adres optareklamacje@gmail.com
 5. Firma Opta  Sp.z o.o  zobowiązuje się odpowiedzieć na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia mailowo, telefonicznie lub pismem poleconym.
 6. Reklamacji podlegają towary posiadające techniczno-materiałowe  wady fabryczne.
 7. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli wada powstała na skutek niewłaściwego użytkowania produktu (-ów) lub jeśli klient lub osoba trzecia próbowała zmodyfikować produkt  (y) lub produkt ( y) były używane do celów, do których nie są przeznaczone.
 8. Uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru nie podlegają reklamacji.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje nowy towar (cała oprawa lub jej część), który podlega sprzedaży (zafakturowaniu) do czasu dostarczenia -zwrotu przez Klienta towaru uszkodzonego będącego podstawą reklamacji. Po otrzymaniu od Klienta uszkodzonego towaru podlegającego wymianie w terminie 30 dni od wystawienia faktury,  dokonana zostanie korekta niniejszej faktury.
 10.  W przypadku nieuregulowanych w wyznaczonym terminie przez Klienta zobowiązań z tytułu sprzedaży wobec  Opta Sp.zo.o wszelkie uwzględnione  reklamacje zostają odroczone w realizacji do czasu uregulowania przez Klienta zaległości w spłacie.

§6  Polityka prywatności

 1. OPTA-FRAMES będzie dążyć do zapewnienia wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich klientów. Proszę zapoznać się z polityką prywatności OPTA-FRAMES w sprawie gromadzenia, ujawniania i wykorzystywania informacji osobistych dostępnych w zakładce „Polityka Prywatności”

§7  Odpowiedzialność

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 2. OPTA-FRAMES dołoży wszelkich starań w celu dostarczenia zakupionego towaru w ramach czasowych określonych podczas akceptacji zamówienia. Wydarzenia poza naszą kontrolą, w tym między innymi zależne od siły wyższej mogą powodować opóźnione dostarczenia zamówienia. Wszelkie opóźnienia w dostarczaniu produktów, nie uprawniają nabywcy do anulowania zamówienia, chyba że opóźnienie przekroczy 30 dni od daty naszego przyjęcia zamówienia.
  OPTA-FRAMES nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne i przypadkowe. Nie wypłaca odszkodowania za utratę zysków, przychodów, wartości firmy lub przewidywanych strat z oszczędności lub uszkodzenie danych w jakikolwiek sposób.
 3. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest związany  jego postanowieniami każdorazowo dokonując zamówienia.
 4. Zasady i warunki zakupu będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z lub związane z Warunkami Zakupu podlegają polskiej jurysdykcji.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw, o których mowa w Regulaminie jest Sąd powszechny rzeczowo właściwy w Bielsku-Białej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl